Overgangen fra fengsel til frihet er ofte en kritisk periode, da mange av de løslatte vender tilbake til kriminalitet. For å lette denne overgangen, og dermed redusere risikoen for tilbakefall, kan Kriminalvården gi klienten mulighet til å ta del i spesielle utslusningstiltak i slutten av straffen. Det er fire slike tiltak: frigang, straff i institusjon, «halvvägshus» og utvidet frigang. Generelt viser studien at utvidet frigang er det av samtlige tiltak som minsker risikoen for tilbakefall mest.

En oppfølging av den svenske kriminalvårdens arbeid med de særskilte utslusningstiltakene.

Brå fikk i 2015 i oppdrag fra sin regjering å følge opp Kriminalvårdens arbeid med utslusning. Denne rapporten kan være av interesse for beslutningstakere og andre som jobber innenfor kriminalomsorgen.

Last ned rapporten «Utslussning från anstalt» (pdf)