15,6 prosent av befolkningen i alderen 16-79 sier at de i 2016 var utsatt for en eller flere typer kriminalitet som kollektivt kalles kriminalitet mot enkeltpersoner: misbruk, trusler, seksuelle overgrep, personlig eiendom, bedrageri eller trakassering. Dette er en økning i forhold til året før, da andelen utsatt var 13,3 prosent. Kriminalitetene mot enkeltpersoner som har hatt den klareste utviklingen de siste årene, er trakassering, svindel og seksuelle overgrep.

Utsatthet för brott 2016 – Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017 (pdf)

Les mer om undersøkelsen på Brå’s nettside