Et gjennomgående trekk i flere av studiene er at unge med mistrivsel i skolen, lærevansker, mobbing og utestengelse lettere glir inn i kriminelle gjengfellesskaper.  Veien til gjengmedlemsskap kan begynne allerede med barn fra 10 til 13 år. Det er derfor viktig å fokusere tidlig på forebyggende tiltak. Imidlertid er det svært begrenset forskning på og utvikling av tiltak for å få barn og ungdom ut av slike grupperinger.  

Formålet med denne kunnskapsoversikten av både danske, norske og internasjonale studier har vært å presentere og belyse eksisterende viten om unge bande/gjenggrupperinger. Hva karakteriserer ungdom som har tilhørighet i en gjeng og hvilke forebyggende tiltak motvirker og/eller hjelper unge ut av en slik gruppering?

Last ned rapporten «Unge i bandegrupperinger. Hvad ved vi – og hvad ved vi ikke?» (pdf)