Prosjektet DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality) har som formål å oppnå en bredere forståelse av radikalisering blant unge, samt å utforske virkningen av radikalisering på samfunnet. Oppmerksomheten rettes mot omgivelser hvor radikalisering skjer, snarere enn mot terrorhendelser eller terrorister.

Ved å observere og samle kunnskap om dagliglivets møter, vil forskerne bli i stand til å forske på unge folk som kan være radikale uten å bli voldelige, for gjennom dette å finne ut mer om hva som får unge folk til å gå over terskelen til å støtte/bruke vold.

HiOA deltar i nytt internasjonalt forskningsprosjekt om ungdom og radikalisering finansiert av Horisont 2020. Prosjektet heter DARE. Målgruppen er unge mellom 12 og 30 år.

Les om prosjektet DARE på OsloMet sine nettsider