I Kristiansand er antall ungdom registrert for lovbrudd redusert fra 239 til 214 i 2018. Det er størst nedgang på vinningskriminalitet og voldssaker, men sedelighets- og narkotikasaker har økt. Stadig tøffere rusmiljø og yngre brukere bekymrer.

Trendrapporten utgis årlig i samarbeid mellom forebyggende seksjon ved Kristiansand politidistrikt, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator ved By- og samfunnsenheten og Kriminalitetsforebyggende tema i barneverntjenesten.

Last ned «Ungdom og kriminalitet i Kristiansand. Trendrapport 2018» (pdf)