Politihøgskolens forskningsavdeling har på oppdrag fra PST gjennomført en studie om trusler mot stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer. Hensikten med spørreskjemaundersøkelsen var blant annet å få innsikt i hvilke politikere som utsettes for hendelser, alvorlighetsgrad, hyppighet og konsekvenser. Formålet var også å gi PST et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes til risikoanalyser og sikkerhetsrådgivning.

Totalt 198 personer, som inkluderer alle statsråder og stortingsrepresentanter, i tillegg til varamedlemmer ble bedt om å svare på et spørreskjema om trusler og trusselhendelser. Svarprosenten var på 41,4 %.  Hendelsene de hadde opplevd inkluderer drapstrusler via sosiale medier, mail, brev eller telefon. For enkelte politikere har hendelsene fått konsekvenser som frykt for å gå alene eller å være ute i offentligheten utenfor politiske sammenhenger. En del opplever også at personer truet med å «ta» dem. Politikere fra FrP er mest utsatt. Politikere fra Høyre er minst utsatte, ifølge Tore Bjørgo og Emilie Sikoset som har skrevet rapporten.

Analysen gir viktig informasjon om trender og utvikling, men Kfk mener at det trengs mer kunnskap om hvordan trusler og hendelser kan forebygges.

Rapporten er omtalt og kan lastes ned her