Trossamfunnene er i kontakt med dem som står i faresonen for å bli radikalisert. Derfor er de viktige samarbeidspartnere for myndighetene og har også et spesielt forebyggingsansvar. God forståelse av hva som er rett religiøs fortolkning og rett praksis gjør folk motstandsdyktige mot ekstremistisk retorikk.

Denne rapporten gir et innblikk i hvordan en rekke trossamfunn og offentlig ansatte tenker om og tilnærmer seg arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Den viser også hvordan de relevante aktørene i feltet vurderer ulike tiltak som hensiktsmessige, samt hvilke tiltak som savnes.

Last ned rapporten «Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme» (pdf)