Oslo politidistrikts trendrapport for perioden 2018-2021. Rapporten gir en bred analyse av forventede utfordringer i denne perioden. Målet er å identifisere framvoksende fenomener og gi økt forståelse for utviklingen i kriminaliteten.

Les trendrapporten her (pdf)

Les mer på hjemmesidene til politiet