Høsten 2016 ble det gjennomført intervjuer med ungdom som har deltatt i TIUR og intervjuer med ansatte som har vært tilknyttet TIUR. En suksessfaktor, ifølge ungdommen, er at tiltakene er person-orienterte og at ungdommens livssituasjon vektlegges fremfor å kun fokusere på rusmiddelbruken.

Trygge voksne som evner å komme i dialog med ungdom er en annen suksessfaktor i  TIUR-modellen. Samtidig er det fokus på å unngå bruk av stemplende kategorier og isteden fokuserer på relasjonsbygging og holdningsskapende samtaler rundt temaer som ungdommen kan identifisere seg med.

TIUR var et prosjekt fra 2010–2013. Det er en modell for et tverrfaglig samarbeid forankret i SLT-samarbeidet(samordning av lokale kriminalitetsforebyggendetiltak) i kommunen.

I denne rapporten evalueres TIUR-modellen (Tidlig Intervensjon – Unge og Rus) som er utviklet i et samarbeid mellom kommunen og politiet i Ringsaker.

Last ned rapporten «TIUR-modellen i Ringsaker – en forskningsbasert evaluering» (pdf)