Levekårsstudier har en lang tradisjon i Norge, men studier av barn og unges subjektive opplevelser og meninger er likevel temmelig nye. Data om barns erfaringer, følelser og synspunkter er viktige for å lære om hvordan barn har det her og nå, for å sikre god utforming og evaluering av barne- og ungdomspolitikk så vel som for å bidra til forskning om barn og barndom.

Last ned rapporten «Studier av velferd og livskvalitet hos barn» (pdf)

Les sammendrag av rapporten på nettsiden til OsloMet