10 prosent reduksjon: Vi finner en reduksjon i nye lovbrudd på 10 prosent fra før til etter innføringen av fotlenkeordningen, forteller Synøve Andersen. Hun er forsker hos SSB og tar nå doktorgraden sin på temaet. Forskerne har kun studert personer som soner hele straffen sin med fotlenke og som er dømt til 120 dagers fengsel eller mindre. Forskerne har sett på om disse straffedømte har begått nye lovbrudd de to første årene etter avsluttet soning.

Les mer her: