De kårene som barn og unge vokser opp under, påvirker deres helse og trivsel. Sosiale ulikheter i helse blant barn og unge er særlig alvorlig fordi problemer forplanter seg inn i voksenlivet og svekker livssjansene for dem med dårlige levekår.

Gjennom folkehelseloven har kommunene et stort ansvar for å skaffe kunnskap om og håndtere sosiale helseulikheter og helsens sosioøkonomiske determinanter. Her kan kommunene lære av hverandres kunnskap og tiltak på feltet.

Denne rapporten er den første i en serie på fire rapporter som er skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. De bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial ulikhet i helse. Ambisjonen er å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan problemene arter seg, og særlig hva som med stor sannsynlighet kan bidra til å redusere problemene.

Last ned rapporten «Sosiale ulikheter blant barn og unge: Hva kan norske kommuner gjøre? Noen tilnærminger.» (pdf)

Les de øvrige rapportene i serien:

«Barnefattigdom, helse og livssjanser. Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger.»

«Levekår og helse i barndommen: Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger.»

«Unge i risiko for å bli stående utenfor. Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger.»