Denne undersøkelsen kartlegger hvor mye omsorgen for de mest sårbare borgerne koster samfunnet – ikke bare når det gjelder sosial innsats, men også når de blir syke, begår kriminalitet eller ellers kommer i kontakt med velferdssystemet. Her dreier det seg om tiltak og systemer som hver især jobber ut fra ulike og ofte uforenlige ståsteder. Det er et stort behov for å samordne disse innsatsene for å unngå motsetninger og dilemmaer i oppfølgingen av den enkelte.

Undersøkelsen er fortatt av det danske forskningssenteret VIVE. Den avdekker bruken av velferdssystemet blant ca 280 000 dansker, som i perioden fra 2010 til 2014 ble rammet av psykiske lidelser, misbruksproblemer eller hjemløshet.

Last ned rapporten «Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet» (pdf)