Mange barnevernsansatte som har deltatt på kurset opplever å ha fått utvidet sin forståelse av LHBTI-tematikk. Enkelte av deltakerne opplever imidlertid at implementering av det de har lært på kurset kan være vanskelig i praksis. Det er utfordrende å skape arbeidsmiljøer der tematikken åpent snakkes om og normaliseres.  Videre satsing på dette feltet er nødvendig.

Denne rapporten fra NTNU sammenfatter funn fra evalueringen av Rosa kompetanse barnevern. Dette er et kompetansehevende tiltak i regi av FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold).

Tiltaket har fokus på LHBTI-tematikk (lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnspersoner) og består i hovedsak av kurs og veiledning for barnevernsansatte om normer, kjønn, identitet og seksualitet.

Last ned «Snakk trygt! Evaluering av Rosa kompetanse barnevern. Evaluering av kompetansehevende tiltak» (pdf)

Les mer om rapporten på nettsiden til Bufdir