Dødlige skytevåpen har de siste årene økt i de kriminelle miljøene. Denne rapporten belyser tre hovedanliggender:

  • Hvordan beskrives stukturen og relasjonene i de kriminelle miljøene av personer som selv har vært med i dem?
  • Hvordan beskrives konflikter og skyteepisoder?
  • Hvordan kan vi utfra dette forstå skytevåpenvoldens forekomst og funksjon i de kriminelle miljøene?

Last ned BRÅ-rapporten «Skjutningar i kriminella miljøer» (pdf)