Blant dem som er utsatt for kriminalitet med fremmedfrykt eller homofobi som motiv (2005-2016), er trusler den vanligste typen kriminalitet, etterfulgt av trakassering, mens for dem som er utsatt for antireligiøst hat (2011-2016) er det omtrent like vanlige med trakassering som med trusler. For menn som er utsatt for fremmedfiendlig hat er også mishandling like vanlig som trakassering .

Denne rapporten beskriver utviklingen av utsatthet mot fremmedfrykt og homofobisk hat i perioden 2005-2016 og antireligiøs hatkriminalitet i perioden 2011-2016. I tillegg presenteres resultatene av utsatthet for hatkriminalitet i forbindelse med ulike faktorer og bakgrunnsfaktorer. Opplysninger om kjønn er en sentral bakgrunnsfaktor på alle framstillinger – for å illustrere forskjeller mellom menns og kvinners utsatthet mot hatkriminalitet.

Last ned publikasjonen «Självrapporterad utsatthet för hatbrott – Analys utifrån Nationella trygghetsundersøkningen 2006-2017» (pdf)