Mellom 2011 og 2016 ankom nesten 200 000 barn og unge til Norden som asylsøkere, alene eller med sine familier. Den viktigste plattformen for inkludering og integrering av nyankomne barn og unge er skole. Positive forventninger til barnets skoleresultater, kombinert med er støttende miljø er viktige nøkkelfaktorer for alle barn. For nyankomne barn er det spesielt viktig å finne ut hva de kan og har opplevd tidligere, slik at undervisning og støtte blir gitt på riktig nivå.

I denne publikasjonen er forskere og utøvere med stor erfaring og kunnskap om dette feltet blitt intervjuet. Deres erfaringer kan gi inspirasjon og ideer for å fremme det viktige arbeidet som gjøres nå og i fremtiden.

Last ned rapporten «School – a basis for successful inclusion: Newly arrived children and young People in the Nordic countries» (pdf)