Hvordan er foreldre foreldre? Hvordan påvirker de sine barns utvikling? På oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) har Folkehelseinstituttet sett på sammenhenger mellom foreldrestil/atferd og utfall hos barn. Hva finnes av oppsummert forskning om dette?  Kan forskningen si noe om enkelte måter å være foreldre på som er gode eller dårlige for barn?

Oppdraget fra Bufdir var å utføre et systematisk litteratursøk med sortering av mulig relevante forskningsoversikter – både systematiske og ikke‐systematiske –som har sett på sammenhenger mellom ulike foreldrestiler og foreldrepraksiser, og utfall hos barn. Oversikter er også kjent som kunnskapsoppsummeringer og litteraturoversikter.

Av de 89 oversiktene som ble funnet har de fleste sett på sammenhengen mellom foreldrestil og utfall knyttet til psykisk- eller somatisk helse hos barn. Men flere har også sett på spesifikke foreldrepraksiser og utfall knyttet til barns skoleprestasjoner og deltakelse i fysisk aktivitet.

Last ned publikasjonen «Sammenhengen mellom foreldrestiler og utfall hos barn. Systematisk litteratursøk med sortering. (pdf)