Barnevernets hjelpetiltak skal bidra til å gi alle barn trygge oppvekstsvilkår. Oslo Economics og Fürst Høverstad har på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av hjelpetiltak i barnevernet.

Analysen er basert på dybdeintervjuer med barneverntjenesten i 24 kommuner og oppdatert forskning om barn med barnevernserfaring og effektene av hjelpetiltak i barnevernet.

Du finner analysen her