Hva sier forskningen om hvilke faktorer som skaper god psykisk helse, og om hvordan evnen til å tilpasse seg nye og utfordrende situasjoner kan brukes i å utvikle lokalsamfunn?

På oppdrag fra KS har SINTEF gjort en kunnskapsoppsummering, for å belyse tre problemstillinger:

  • Hva sier forskningen om hvilke faktorer som fremmer helse i et befolkningsperspektiv?
  • Hvordan kan forståelsen av resiliensbegrepet brukes i utviklingen av lokalsamfunn?
  • Hva er de viktigste beskyttelsesfaktorene i robuste lokalsamfunn?

Les rapporten her (pdf)

Les mer på hjemmesidene til KS