Det er vanskelig å ivareta og behandle den voksne rusavhengige, parforholdet og ikke minst barnet i familien samtidig. Dessuten er kvinner er mindre prioritert når det det gjelder rusbehandlingstilbudet i Norge, det er ofte lagt opp for menn.

Foruten å hjelpe den den voksne rusmisbruker, påpeker Wiig at vil det være god samfunnsøkonomi i også hjelpe barn av rusavhengige – med tanke på senere utgifter til behandling, kriminalitet, vold og materielle skader.

I sin doktorgrad har Eli Marie Wiig undersøkt hvordan ansatte som jobber med småbarnsfamilier i rusbehandling opplever muligheter og utfordringer i en vanskelig behandlingssituasjon.

Last ned artikkelen «Rescue the child or treat the adult? Understandings among professionals in dual treatment of substance-use disorders and parenting» (pdf)