Nesten 4 av 100 kvinner er i løpet av et år utsatt for psykisk vold fra en nåværende eller tidligere partner. Det samme gjelder over 1 av 100 menn. Men utansett hvilken form for partnervold vi snakker om så går den oftest ut over kvinner enn menn, og særlig den psykiske volden. Den rammer kvinner tre ganger hyppigere enn den rammer menn. Psykisk vold kan ofte være en forløper for fysisk vold, sier forsker Mai Heide Ottosen.

Denne undersøkelsen fra VIVE belyser hvor mange menn og kvinner som årlig utsettes for psykisk partnervold i Danmark. Undersøkelsen kobler utsattheten for psykisk partnervold til andre former for partnervold og bakgrunnsforhold. Dette gir et innblikk i hvem som er utsatt for psykisk partnervold og hvordan de trives.

Last ned publikasjonen «Psykisk partnervold – en kvantitativ kortlægning» (pdf)