I denne årlige åpne trusselvurderingen presenterer PST de mest sannsynlige utviklingstrekkene i trusselbildet.

PST peker på tre fokusområder som kan bli utfordrende i 2019:

1. Statlig etteretningsvirksomhet

2. Politisk motivert vold

3. Trusler mot myndighetspersoner

Her kan du lese hele rapporten

Her kan du lese en oppsummering på PST sine nettsider