Hver fjerde tillitsvalgte i Sverige sier at de har blitt utsatt for trakassering, trusler eller vold i forbindelse med deres politiske gjerning i 2016. Politikernes sikkerhetsundersøkelse måler omfanget og konsekvensene av trakassering, trusler og vold som de valgte representantene er utsatt for, på bakgrunn av deres politiske ståsted. Kartleggingen skal danne grunnlag for fremtidig tiltak rettet mot motvirke og forhindre trakassering, trusler og vold mot valgte representanter, både generelt og under valg.

Dette er den fjerde undersøkelsen som er utført av Det brottsförebyggande rådet (Brå) på vegne av regjeringen, hvor valgte representanter i regjeringen ble stilt spørsmål om trakassering, trussel og vold som politikere i 2016.

Last ned rapporten «Politikernas trygghetsundersökning. Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld 2016» (pdf)

Rapporten suppleres med en rapport som viser de tekniske elementene i undersøkelsen – som spørreskjemaer, gjennomføring av undersøkelsen, mulige feilkilder og påliteligheten av resultatene.

Politikernas trygghetsundersökning 2017 – Teknisk rapport (pdf)