Denne analyse- og selvevalueringsmanualen er utviklet for å avhjelpe prosessen med å forbedre exit-arbeidet og vurdere virkningen/nytten av det. Ved å se på både kollegaers arbeid og ens eget arbeid på en strukturert måte vil praktikere kunne identifisere hvor det er muligheter for forbedring, justering og utvikling av det arbeidet som gjøres.

Last ned rapporten «Peer and Self Review Manual for Exit Work» (pdf)