Foreldre er viktige for å stoppe kriminalitet! Eva-Lotta Nilsson har forsket på en gruppe ungdommer og fant bla at det er en klar sammenheng mellom hvor mye foreldre følger med på tenåringene sin og hvordan det går med dem. Hun fant også en sammenheng mellom ungdommenes moralske verdier og om de begår kriminelle handlinger.

Studien viser også at selv om en familie bor i et problemområdet, er likevel foreldrekontroll en viktigere faktor enn bostedet for om det går bra med ungdommen over tid.

Last ned studien «Parental socialization and adolescent offending» (pdf)

Les sammendrag fra nettsiden til Malmø universitet