Det hjelper lite med «TIDLIG INNSATS» hvis man ikke følger ungdommer i barnevernet helt igjennom fasen fra ungdom til voksenlivet. Hva sier de selv er viktig? Funnene viser at det er medvirkningsprosesser preget av samarbeid og som gir mulighet for autonomi og utvikling. I tillegg har de behov for nettverk og relasjoner som kan gi både praktisk og emosjonell støtte i overgangen. Uten slik støtte er det en fare for at disse ungdommene vil streve i voksenlivet.

Denne avhandlingen fokuserer på overgang til voksenlivet for ungdom i barnevernet, skrevet av Veronika Paulsen, NTNU. Studien bygger på kvalitative intervjuer med 45 ungdommer i alderen 16-26 år, som alle har hatt tiltak fra barnevernet.

Last ned avhandlingen » «Overgang til voksenlivet for ungdom i barnevernet» (pdf)