Denne uken lanserte Amnesty International en ny rapport om voldtekt i Norden: «Time for change. Justice for rape Survivors in the Nordic countries». 

45 voldtektsutsatte kvinner fra Norge, Danmark, Sverige og Finland har blitt intervjuet, samt representanter fra frivillige organisasjoner, påtalemyndigheter, domstoler, helsearbeidere, forskere innen akademia fagansvarlige i departementene og politikere.
I Sverige og Danmark ble også familiemedlemmer av de voldtektsutsatte intervjuet.

I følge Amnestys rapport «dokumenteres det formelle og uformelle barrierer for rettferdighet for voldtektsutsatte, blant annet hvordan voldtektsmyter står i veien for rettsforfølgelse».

Rapporten oppdaterer funn fra «Case Closed: Rape and human rights in the Nordic countries» fra 2008.

Les rapporten her.

Kilde: Amnesty International