Antirasistisk senter har publisert en rapport om norsk høyreekstremisme 2018, med fokus på Den nordiske motstandsbevegelsen. Rapporten beskriver historisk hvordan Den nordiske motstandsbevegelsen har vokst frem og hvem som er sentrale aktører dag, men også deres ideologi og organisasjon.

Antirasistisk senter beskriver også hvilke virkemidler Den Nordiske Motstandsbevegelsen bruker for å oppnå sine politiske mål og rapporten stiller spørsmål ved medias rolle og ytringsfrihet vs. minoriteters krav på beskyttelse.

Her finner du rapporten.

Her er lenke til Antirasistisk senter sine nettsider.