Sentrale temaer i dette tidsskriftet er kjønn, klasse og ulikhet, det flerkulturelle samfunnet, fritid, skole og utdanning, ungdomskultur, verdier og holdninger, demokrati og medvirkning, oppvekst og familieliv, helse og trivsel, vold og overgrep, rusmiddelbruk, kriminalitet samt overgangen mellom ungdomstid og ung voksen.

I tidsskriftets første nummer kan du lese om hvilke ungdommer som går på fritidsklubb, opplevelsene til ungdommer som går på arbeidsavklaringspenger, ungdommer med muslimsk bakgrunn i fosterhjem, og om ungdommer som lever med en intellektuell funksjonsnedsettelse.

Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) er et åpent tilgjengelig tidsskrift som vil bidra til økt kunnskap om ungdom og ungdoms liv i Norden.

Tidsskriftet ble etablert i 2019 som en videreføring av det norske Tidsskrift for ungdomsforskning. Tidsskriftet eies av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

Her får du tilgang til «Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning» Årgang 1-1/2020