Folkehelseinstituttet: Les artikkelen her:

Artikkelen beskriver bruk av illegale rusmidler blant 15–16-åringer i Norge og Europa. Den viser utvikling i bruk av ulike stoffer over en 20-årsperiode, og sammenligner norske tall med tall fra andre europeiske land. Datagrunnlaget er den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD, som har blitt gjennomført hvert fjerde år i perioden 1995-2015

Hovedpunkter

  • Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet blant norske ungdommer.
  • Det har vært en nedgang i cannabisbruk blant ungdom siden årtusenskiftet.
  • Sammenlignet med andre land i den europeiske skoleundersøkelsen, har Norge i alle undersøkelsesårene vært blant landene med de laveste andelene rapportert cannabisbruk.