I denne rapporten har samtaler fra en online chattetjeneste som betjenes av Barn av rusmisbrukere (BAR) blitt analysert. Barn og unge som bruker denne tjenesten befinner seg i vanskelige livssituasjoner, og funnene peker på at det er behov for å sette inn tiltak for å sikre at disse blir fanget opp av hjelpeapparatet tidligere.

Analysen av samtalene viste at svært mange barn opplever vold, overgrep og andre krenkelser, at mange er ensomme og at de kjenner seg overlatt til seg uten noen å gå til for hjelp. Ifølge rapporten mangler barna noen å dele sine erfaringer med, eller søke trøst og støtte hos. For å overleve tyr også enkelte til selvskading, rusmiddelmisbruk og selvmordstanker. Det tyder på at chatsamtalene kan ha stor betydning for barn og unge som ikke har andre steder å henvende seg.

I rapporten påpekes det at voksne innenfor helsetjenester og skole ikke klarer å oppdage barn og unge som lever i familier med rusmiddelproblemer, vold og overgrep, og at heller ikke naboer og venner oppdager dette. Helsepersonell som møter pårørende til voksne med rusmiddelproblemer må våge å spørre barna hvordan de har det, og fortsette å følge opp dersom de mistenker at barna ikke har det bra. Dette er viktig for å forhindre at barn lever i utrygge situasjon.

Rapporten kan lastes ned her. Les om prosjektet på Barn av rusmisbrukere sine nettsider.