Minotenk har utarbeidet en handlingsplan som skal fungere både som et politisk verktøy og som en veiledning for sivilsamfunnet. Som et ledd i utarbeidelsen av handlingsplanen har de utviklet denne kunnskapsgjennomgangen, for å knytte tiltakene tett opp til faktiske tall og empiri.

Den første delen åpner med en drøfting av begrepene islamofobi og muslimfiendtlighet, og hvilke ideologiske elementer disse fenomenene ofte innebærer, ulike former for rasisme, og samspillet
mellom disse.

Del to er en mer deskriptiv gjennomgang av statistikk primært hentet fra SSBs Levekårsundersøkelser fra 2016, og SSBs undersøkelser av levekår og opplevd diskriminering
blant innvandrere fra 2009.

I kunnskapsgjennomgangens tredje og siste del presenterer de status for hatkriminalitet, med et spesielt fokus på muslimer, i tillegg til forskning som fokuserer på rollen til sosiale medier.

Her finner du rapporten.

Her er lenke til nettsidene.