Bakgrunnen for dette prosjektet er et ønske om at barn, ungdommer og familiene deres skal slippe å bli utsatt for dårlig kommunikasjon mellom de sosial-, helse- og skoleprofesjonene de har befatning med.  Det legges nå politiske føringer for å gi opplæring i tverrprofesjonell yrkesutøvelse. Undervisningen er organisert i tre moduler. Alle modulene skal integreres i fagplanene på den enkelte utdanningen. Allerede i 2018/2019 kommer godt over to tusen studenter til å delta.

NIBR (Norsk institutt for by og regionforskning) har evaluert prosjektet INTERACT – OsloMet – storbyuniversitetets pilotprosjekt for å utvikle tverrprofessionell opplæring av studenter på de utdanningene som retter seg spesielt mot barn og unge eller har barn og unge som én av de gruppene man kommer til å arbeide med som profesjonsutøver.

Utdanningene som er med her er fysioterapi, ergoterapi, sosialt arbeid, sykepleie studiested Kjeller, vernepleie, farmasi, barnevern heltid, grunnskolelærer, barnehagelærer og faglærer for design og håndverk.

Last ned evalueringen «Mulighetene for tverrprofesjonell undervisning om barn og unge» (pdf)