Erfaringer med utenforskap, sosial isolasjon, mobbing eller andre former for trakassering fungerer for mange i praksis som stengsler mot en god skolehverdag. Menneskers behov for gjensidig anerkjennelse, mening og relasjoner til familie, venner og skole er kjernen i dette notatet og søkelyset er forebyggende  – hvordan styrke unge som står i risiko for å falle fra?

Fafo-forskerne Kaja Reegård og Jon Rogstad har samlet kunnskap om hvilke tiltak som må til for å få elever i risikosonen til å fullføre videregående opplæring.

Last ned rapporten: «Motivasjon og mestring – et forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning» (pdf)