Evaluering av ordningene har vist positive resultater. I 2017 rapporterte minoritetsrådgiverne om 239 nye saker. I likhet med 2016 er det flest saker i kategorien ekstrem kontroll (44 prosent), etterfulgt av trusler/vold (31 prosent) og frykt for tvangsekteskap (10 prosent). Fire av sakene gjaldt gjennomførte tvangsekteskap.

Rapporten for 2017 gir en oversikt over saker og henvendelser fra minoritetsrådgivere ved fire ungdomsskoler, 15 videregående skoler og ett veiledningssenter – samt over integreringsrådgivere ved 4 utenriksstasjoner.

Last ned rapporten «Minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere – IMDis arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse» (pdf)

Rapporten bør sees i sammenheng med rapportering på Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017–2020).