Rapporten omtaler en bekymringsfull utvikling ved at 56 % flere mindreårige ble anmeldt for seksuallovbrudd i Norge i 2016 enn i 2015. Økningen er på over 300 personer.

Unge som anmeldes for voldtekt er i risiko for å begå nye seksuallovbrudd. Det er uvisst om sakene faktisk blir fulgt opp av barneverntjenesten. Oppfølging kan være tilfeldig og er ofte avhengig av hvilken praksis den lokale barneverntjeneste har, og hvilket samarbeid de har med det lokale politiet påpeker forskerne.

Kfk deler forfatternes anbefalinger om at de unge må  fanges opp tidligst mulig, kartlegges og få tilbud om hjelp slik at de ikke utvikler skadelig seksuell atferd.  Dette er svært viktig for å kunne forebygge voldtekt.

Rapporten kan lastes ned her

Les Kfks oppsummering fra rapportlanseringen her