Vi vet at det forekommer æresrelaterte konflikter og negativ sosial kontroll, spesielt i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Noen unge kan være nødt til å bryte med familie og nettverk for å slippe unna vold og sterk sosial kontroll og få mulighet til å bestemme over seg selv.

Ulike målgrupper og ulike problemer krever ulike metoder for sosialt arbeid: Man skiller her mellom forebyggende, intervenerende og terapeutiske tiltak.  Forebyggende innsats kan for eksempel fokusere på å styrke foreldrenes dialog med sine barn. 

Vive har laget en rapport som presenterer metoder til bruk i arbeidet mot ærerelaterte konflikter og negativ sosial kontroll. Det handler om å forhindre slike problemer og å identifisere / engasjere innsatsen i forhold til personer som trenger hjelp.

Last ned rapporten «Metoder i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol» (pdf)