Rapporten er utgitt av den svenske forsvarshøgskolen i 2018 og er unik ved at den har kartlagt det salafistiska jihadistmiljön i Sverige og deres påvirkningsmetoder.

Studien beskriver hvordan de får gjennomslag for sine ideer på sosiale medier og hvordan deres proaganda og misjonering har ført til at svensker har reist til Syria og sluttet seg til jihadistiska miljøer.

 

Rapporten gir  fenomenkunnskap om voldsbejaende ekstremisme og er viktig for oss som skal kunne analysere og forstå de påvirkningsmetodene som benyttes i det salafistiska jihadistmiljet. Sosiale medier, som f.eks You-tube og Facebook benyttes for å nå nye målgrupper. Dette gir grobunn for antidemokratiske holdninger og et tenkesett som bidrar til å fremme intoleranse, hatefulle ytringer og diskriminering mot f.eks jøder og shiamuslimer.

Fakta: ’Salafisme er en litterær tolkning innen sunni islam og har en streng oppfatning om total underkastelse til Guds lover. Salafister følger de første tre generasjonene av profetens tilhengere. Det er et spekter av forskjellige nyanser av salafisme og salafist-jihadisme. Salafismen har i noen tilfeller vist seg å være grunnlaget for voldshevende jihadisme.

 

 

Det er behov for mer kunnskap og tverrfaglig forskningsarbeid på en rekke områder, som:
– Salafisme i samfunnet, dens innflytelse og betydningen av å skille mellom  islam som religiøs    praksis, islamisme som politisk ideologi og salafisme i ulike former.
– Ekstern finansiering av svenske koranskoler, moskeer og religiøse foreninger, må studeres nøye.
– Hvilken rolle koranskolene har må undersøkes, og i hvilken grad det blir undervist i antidemokratiske normer, som kan  påvirker barn og ungdom.
– Forståelse av å hvordan religiøs informasjon påvirker æreskultur.

Nyttig informasjon:

Omtale av rapporten kan leses her.

Du kan laste ned rapporten her.

Førsteforfatter for studien er dosent Magnus Ranstorp ved Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Omtale av rapporten kan lese på Forsvarshøgskolens hjemmeside.

Center mot våldsbejakande extremism i Sverige (CVE) har som mål å styrke det forebyggende arbeidet mot voldsbejaende ekstremisme og forebygge ideologisk motivert kriminalitet og terrorisme. Senteret er plassert under BRÅ, og ble etablert 1.1.18.