Meklerhåndboka beskriver metoden i konfliktrådet og grunnprinsipper som meklere og parter må forholde seg til.

Metoden tar utgangspunkt i at mennesker kan møtes ansikt til ansikt for å sette ord på det som er vanskelig og selv bidra med en løsning for å få det bedre. Grunnprinsippene sier noe om hvordan det skal skje og angir standard for hvordan meklere skal opptre og hvordan parter skal bli ivaretatt når de møter i konfliktrådet.

Dette er en beta versjon som er på høring hos konfliktrådene. En oppdatert versjon vil publiseres i løpet av høst 2019.

Her er lenke: Meklerhåndboka 28. juni 2019

Det er også laget en egen veileder for gjenopprettende prosesser i vold i nære relasjoner. Trykk her for mer informasjon