Som ledd i den politiske avtalen ”Sterke dagtilbud – alle barn skal med i fellesskapet” fra 2017 gjennomfører Socialstyrelsen initiativet ”Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud”. Forsøkene fokuserer på samarbeid mellom dagtilbudene og foreldre, helsevesen, sosialrådgivere og frivillige aktører.

VIVE har kartlagt forsøkene og trekker her fram 13 praksiser som lovende, og som man med fordel kan arbeide videre med.

Det danske Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) har kartlagt litteratur og forskning samt kommunale erfaringer med praksis for samarbeid om tidlig innsats for utsatte barn i Danmark.

Last ned rapporten «Målrettede sociale indsatser i dagtilbudet» (pdf)