Ved hjelp av intervju og andre opplysninger skal man kunne vurdere risiko for kriminell atferd hos ungdom . Dette instrumentet kartlegger ungdommenes styrker, behov og motivasjon og tilgjengelighet for ulike tiltak. I tillegg skal det hjelpe fagarbeidere og klinikere til å velge de best mulige tiltaksmålene for unge lovbrytere.

Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI) er utviklet i Canada av Andrews og Hoge på 1990-tallet, til hjelp i utvikling og oppfølging av tiltaksplaner for unge lovbrytere (12-17 år). YLS/CMI kartlegger ungdommens styrker og behov, utfordringer og motivasjonsfaktorer, herunder ungdommens motivasjon og tilgjengelighet for ulike tiltak.

I Norge er YLS/CMI implementert som en del av Bufetats monitorering av ungdom som plasseres i institusjon pga. rus- eller atferdsvansker.

Last ned rapporten her (pdf)