De amerikanske delstatene Colorado og Washington legaliserte cannabis i 2012, etterfulgt av Alaska og Oregon i 2014. Nå foreligger en ny rapport som ser nærmere på hvilke konsekvenser frislippet har hatt for samfunnet. Økning i bruk, kriminalitet, selvmord, flere som kjører i cannabisrus, og en kraftig økning i cannabisrelaterte akuttinnleggelser og forgiftninger er noe av det man finner.

Last ned rapporten «Lessons learned from Marijuana Legalization in four U.S. States and D.C.» (pdf)