Hvordan kan frivillige gjøre en forskjell for læringsmiljøet i  utsatte barnefamilier? Denne kartleggingen kommer med en rekke positivt dokumenterte anbefalinger. Helt enkle ting som å spille med bokstaver og tall, lese rim og tegneserier for de yngste, følge søsken til fotballtrening eller å hjelpe familien med å bli kjent med biblioteket samt benytte eksisterende lokale aktiviteter for barn – kan styrke barnas språkferdigheter og gjøre dem mer skoleklare.

Prosjektet «Familien i fokus» er en forlengelse av det frivillige familienettverket i Røde Kors. Målet er å styrke familier med barn i en sårbar livssituasjon slik at de er i stand til å mestre utfordringene i livet. På sikt er målet å øke barnas sosiale og faglige kompetanse og trivsel.

Det danske nationale forsknings- og analyseenter for velfærd (Vive) har nettopp kommet med rapporten «Læringsmiljø hjemme og frivillig arbeid».  Den viser at frivillige har et uutnyttet potensial til å gjøre en positiv forskjell for utsatte familier med barn. Det er sjelden at forskning fokuserer på frivillig innsats i hjemmet til familier med barn, alene derfor er rapporten interessant.

Last ned rapporten «Læringsmiljø i hjemmet og frivillighed» (pdf)