Kvinner står for omtrent halvparten av den fysiske og mentale volden mot barn. Kvinner begår også seksuelt overgrep på barn, bare i mye mindre grad enn menn. Det betyr ikke at det er mindre alvorlig. Tvert imot. Konsekvensene for barna er de samme.

Her er det behov for mye mer fokus på forebygging. Barn skal ikke behøve å vente på hjelp til de er i skolealder og kan svare for seg selv. Fagfolk på alle områder har et stort ansvar for å gripe inn mye tidligere.

Red barnet i Danmark har sett nærmere på forskning, litteratur og internasjonale studier om barn som er ofre for kvinnelige overgripere.

Last ned rapporten «Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn – om udbredelse, myter og dilemmaer» (pdf)