Det er enstemmighet i forskningen om at barn med foreldre som kombinerer høy grad av omsorg med tydelige normer og regler, føler seg bedre og får færre problemer med for eksempel misbruk og kriminalitet enn barn hvis foreldre er enten distanserte eller er uklare i forhold til normer og rammer.

Forskning er også utvetydig at barn som har foreldre som tilbringer mye tid på å stimulere dem, klarer seg bedre i skolen og i utdanningssystemet enn barn hvis foreldre forholder seg mer passivt til deres utvikling.

Det danske forskningsinstituttet VIVE har kartlagt nyere eksisterende viten om oppdragelse og familieliv, som er relevant i en dansk og skandinavisk sammenheng.  

Analysen ble laget i tilknytning til Barne- og sosialdepartementets initiativ, «Utdannelsesdebat», som omhandler tre temaer: 1) Familietid og hverdagsliv, 2) Plikter og ansvar og 3) Uavhengighet og fellesskap. 

Last ned notatet «Kortlægning af viden om opdragelse- familietid, hverdagsliv, pligter og ansvar» (pdf)

Les mer på nettsiden til VIVE