Bygget på erfaringer og funn, vil Oxford Research anbefale at forsøket med samtaleprosess bør bli en varig og permanent ordning i alle fylkesnemnder. Imidlertid bør det gjøres noen justeringer for saker med ungdom. Evalueringen har vist at ungdommer i større grad opplever seg presset til å delta i  samtaleprosesser og at de ikke riktig forstår hva en samtaleprosess er. Det samme gjelder også til en viss grad for foreldre. Det bør derfor settes større krav til møter med ungdom, blant annet ved at nemndsledere får opplæring i hvordan håndtere saker med ungdom som en egen del av grunnopplæringen.

Last ned rapporten «Kompetanse og dialog. Evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker» (pdf)