Dagens barnevernlov gir ikke regler om godkjenning, kvalitet og tilsyn med kommunale botiltak for barn og unge, slik det gis for fosterhjem og institusjon. Dette gjør at det er mindre mulighet til innsyn i, kontroll med og oppfølging av tiltaket.

Tallet på barn og unge som plasseres i kommunale botiltak er voksende. Mangel på minstekrav skaper imidlertid store forskjeller i botiltak mellom kommunene. Vi finner også vesentlige forskjeller mellom unge flyktninger og andre ungdommer. Tilstrekkelig bemanning og medvirkning i kontakten mellom den enkelte unge og den ansatte er avgjørende kvalitetsfaktorer for et godt tilbud.

Last ned rapporten «Kommunale botiltak for barn og unge – En hvit flekk i velferdsstaten» (pdf)