Foreldre til ungdom opplever i større grad å stå alene sammenlignet med når barna var små. Foreldre med minoritetsbakgrunn, som utgjorde majoriteten av deltakerne, kan oppleve det som ekstra vanskelig å stå alene på grunn av begrenset nettverk. Evalueringen underbygger behovet for å utvikle et tilbud om støtte til ungdomsforeldre, og erfaringene fra dette forsøket viser at gruppeveiledning basert på ICDP kan være et fruktbart utgangspunkt. Samtidig viser erfaringene at implementering av veiledning kan være utfordrende. Rekruttering er vanskelig når ungdomsforeldre skal nås, og uten tverrsektoriell innsats blir rekrutteringen vilkårlig.

Denne rapporten sammenfatter funn fra en evaluering av et forsøk med foreldreveiledning basert på ICDP, (International Child Development Programme) rettet mot foreldre som var bekymret for sine ungdommer. Fafo har foretatt evalueringen, på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Last ned rapporten «»It takes a village» Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer» (pdf)