Arbeidsmarkedssituasjonen for 15-19-åringer i Norge er blant de mest gunstige i OECD-landene, men trenden i løpet av det siste tiåret har ikke vært så positiv. 

Formålet med studien er å foreta en gjennomgang og sammenligning av innsatsen rettet mot unge som er spesielt utsatt for å havne i en situasjon utenfor arbeid, utdanning og opplæring over lengre tid. OECD presenterer også sine vurderinger og råd om hvordan Norge best kan utforme politikken for å hjelpe de unge.

Rapporten om Norge er en del av serien «Investing in Youth» som bygger på OECDs kompetanse om ungdom når det gjelder ressurser, arbeidsforhold og sosiale støtteordninger. Den gir en detaljert diagnose av policyer rundt ungdom innen utdanning, opplæring, helse og arbeid. Hovedfokus er på unge som ikke er i arbeid, utdanning eller opplæring.

Les publikasjonen «Investing in Youth Norway» her.